Impresszum

Név és cím:

BAUVILL ÉPKER Kft.

3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.

 

 

A tartalomért felelős:

Barna Zoltán

Ügyvezető

 

 

Telefonszám:

+36 49 542 240

 

 

 

E-mail cím

bauvill@bauvill.hu

 

 

Cégjegyzéki bejegyzések:

Alapítva: 2001.07.09.

 

 

Adószám:

12681026-2-05

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

A BAU-VILL ÉPKER Kft. tiszteletben tartja az Ön magánéletét. A személyes adatok kezelése során valamint az üzleti adatok biztonságos kezelésekor a magánélet védelme fontos szempont számunkra. A weboldalunk meglátogatásakor gyűjtött személyes adatokat bizalmasan kezeljük és csak a törvényi előírásoknak megfelelően használjuk fel.
Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

 

Adatkezelő
A BAU-VILL ÉPKER Kft.. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő. Ez alóli kivételeket jelen tájékoztatóban részletezzük.
Elérhetőségünk a következő: bauvill@bauvill.hu, +36 49 542 240

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

Kezelt adatok köre
A következő adatkategóriákat kezeljük:
• Kommunikációs adatok (pl. IP-cím)

Alapelvek
A személyes adatnak számít minden, a természetes személyek azonosítására vagy azonosíthatóságára alkalmas információ, pl. nevek, telefonszámok, e-mail címek, amelyek a személy azonosítását lehetővé teszik.
Személyes adatokat (ideértve az IP-címeket is) csak akkor gyűjtünk be, ha vagy a jogszabályok ezt előírják a számunkra, vagy ha az adott ügyben Ön a jóváhagyását adta a személyes adatai kezelésére.

Adatkezelési célok és azok jogalapja
Mi, valamint az általunk alkalmazott szolgáltatók a következő célokból kezelik a személyes adatokat:

– Látogatottsági statisztikák gyűjtése (Jogalap: Hozzájárulás).

Naplófájlok

Az internet használatakor a böngésző továbbít bizonyos információkat, amelyek tárolása úgynevezett naplófájlokban történik.
A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag az üzemzavarok meghatározása céljából, biztonsági okokból, majd ezután töröljük azokat. A bizonyítékként felhasználni kívánt naplófájlok kivételt képeznek a törlés alól, egészen addig, amíg a vonatkozó esemény teljes mértékben tisztázásra kerül, és ezeket eseti döntés alapján továbbadjuk a vizsgálatot végző hatóságnak.
A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím vagy teljes IP-cím nélkül).
A naplófájlokban különösen a következő információk mentése történik:
- Az elért fájlok vagy információk neve;
- Dátum és idő, valamint a betöltés időtartama;
- Átvitt adat mennyisége;
- Használt operációs rendszer és internetböngésző, a telepített bővítményekkel (pl. Flash Player) együtt;
- http állapotkód (pl. „Kérelem sikeres” vagy „Keresett fájl nem található”).

 

Adattovábbítás

Adattovábbítás más adatkezelők számára
Személyes adatait elsősorban csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, ha nekünk vagy a külső félnek jogilag megalapozott érdekeltsége van az adattovábbításban, vagy ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával. A jogalapok részletei a „Adatkezelési célok és azok jogalapja” fejezetben találhatóak. Ha a harmadik félnek való adattovábbítás alapját az adatkezelő jogos érdeke képezi, akkor ennek magyarázata megtalálható ebben az adatvédelmi tájékoztatóban.
Ezen kívül akkor fordulhat elő adattovábbítás más adatkezelők felé, ha ez jogi szabályozás vagy végrehajtható adminisztratív vagy jogi előírások miatt kötelező.

Szolgáltatók
Külső szolgáltatókat olyan feladatokkal bízunk meg, mint például programozás, adattárolás. Ezeket a szolgáltatókat megfelelő gondossággal választjuk ki és rendszeresen ellenőrizzük, különös tekintettel az általuk mentett adatok gondos kezelésére és védelmére. Minden szolgáltatónak kötelessége a titoktartás és a törvényi rendelkezések betartása.

Tárolás időtartama; megőrzési idő

Alapvetően az adatokat addig tároljuk, amíg jogos érdekünk áll fenn arra vonatkozóan. Minden egyéb esetben töröljük a személyes adatokat, kivéve ha azokat jogi előírások miatt kötelesek vagyunk tárolni.

 

Cookie-k használata

Szükséges cookie-k

Bizonyos cookie-kra az oldalunk megfelelő működése érdekében van szükség. Ebbe a kategóriába tartozik pl.:
– Felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő cookie-k;
– Bizonyos felhasználói adatokat ideiglenesen tároló cookie-k;
– Felhasználói preferenciákat tartalmazó cookie-k;

Külső hivatkozások

Weboldalunk harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A hivatkozásra kattintás után nincs hatásunk a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és használatára, amelyet a kattintás után harmadik fél kap meg mivel a harmadik fél működésre nincs befolyásunk. Ezért nem vállalunk felelősséget a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért.

Biztonság
Minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést megteszünk, amellyel biztosíthatjuk a megfelelő szintű biztonságot és megvédhetjük az általunk kezelt adatokat.

 

Felhasználói jogok
A jogainak biztosítása érdekében kérjük, hogy az Elérhetőségek részben található adatokat használja.

Információhoz és hozzáféréshez való jog:
Önnek joga van megtudni tőlünk, hogy a személyes adatait kezeljük-e vagy sem, és ha igen, akkor jogosult hozzáférni ezekhez az adatokhoz.

Javításhoz és törléshez való jog:
Önnek jogában áll a saját adatainak törlésétvagy helyesbítését kérni tőlünk.

Adathordozhatósághoz való jog:
Jogában áll az ön által biztosított adatokat strukturált, széles körben használt - olvasható formátumban megkapni, vagy ha az műszakilag lehetséges, akkor ezeket az adatokat harmadik félnek átadni.

 

Panasz benyújtásának joga felügyeleti hatóság felé:
Jogában áll panaszt benyújtania egy felügyeleti hatóság felé. A panaszt a lakóhelye vagy országa szerint illetékes vagy a minket felügyelő felügyeleti szerv irányába nyújthatja be. Ez a következő:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Változások az adatvédelmi tájékoztatóban

Fenntartjuk a jogot a biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi tájékoztatót.

 

Kapcsolat

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, akkor ezt az „Elérhetőségek” részben található címen teheti meg.

Hatálybalépés napja: 2018.10.01.

Kútház Kft.